Met deze handige tool kan je de benodigde draaddikte berekenen voor al de draden in je off-grid elektrische installatie!

Om spanningsval, verliezen en gevaarlijke situaties te voorkomen is het belangrijk dat draden de correcte dikte hebben.


Je kan kiezen tussen maximum 1% en maximum 3% verlies. Kies 1% voor de bedrading van alle acculaders én toestellen met ingebouwde accubewaking zoals de omvormer, acculader, zonneregelaar (MPPT), etc. Kies 3% voor de bedrading van je verbruikers zoals verlichting, koelkast, waterpomp, etc.


De weergegeven te gebruiken draaddikte is per pool, dus zowel de + als de - draad moeten in deze dikte uitgevoerd worden.


Vergeet niet dat élke draad correct gezekerd dient te worden.


Let op, spanningsval treedt niet enkel op door te dunne draadsecties, maar ook door slechte verbindingen. Zorg er dus voor dat je de correcte kabelverbinders én gereedschappen gebruikt!